Hướng Dẫn Hồ Sơ Chữa Bệnh Tại Úc (602)

Mục đích cơ bản của diện Thị thực: điều trị y tế, hoặc hỗ trợ một người cần điều trị y tế đã nộp hồ sơ xin thị thực này, hoặc làm người hiến tạng.

 • Bạn sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Úc để được cấp thị thực điều trị y tế. Xin vui lòng hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe của bạn trước khi bạn nộp đơn xin thị thực này.
 • Để thực hiện việc này, bạn sẽ cần tạo Tài khoản ImmiAccount và tạo Cổng đánh giá sức khỏe (HAP) của riêng mình
 • ID và thư yêu cầu y tế. Sau đó, bạn sẽ cần phải mang lá thư này đến một phòng khám y tế hội đồng để hoàn thành đánh giá sức khỏe.
 • Tạo tài khoản ImmiAccount
 • Sau khi bạn đã tạo ID HAP của riêng mình, vui lòng cho chúng tôi biết nó là gì. Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng hơn xác định vị trí khám sức khỏe của bạn sau khi bạn nộp đơn xin thị thực.

Thông tin về danh tính của bạn

 • Một ảnh cỡ hộ chiếu (ảnh này không được quá sáu tháng )
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh của bạn.
 • Bản sao công chứng trang nhận dạng hộ chiếu của bạn và mỗi trang có nhãn thị thực và tem xuất nhập cảnh cho bất kỳ quốc gia nào.
 • Quan trọng: Hộ chiếu gốc của bạn có thể được yêu cầu nếu cần kiểm tra thêm
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân của bạn (tài liệu này có thể bằng tiếng Việt).
 • Bản sao công chứng tất cả các trang của Sổ hộ khẩu (tài liệu này có thể bằng tiếng Việt).
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn

Thông tin liên quan đến điều trị y tế của bạn


Chi tiết về nguồn giới thiệu: Tên bác sĩ, tên phòng khám, địa chỉ phòng khám,số điện thoại và địa chỉ email.
Thông tin chi tiết về bác sĩ / cơ sở y tế tại Úc nơi bạn sẽ được điều trị: Tên bác sĩ, tên phòng khám, địa chỉ phòng khám, số điện thoại và địa chỉ email.
Văn bản xác nhận của bác sĩ / cơ sở y tế, trên tiêu đề thư chính thức rằng:
• họ đồng ý điều trị cho bệnh nhân;
• bản chất và thời gian điều trị ước tính;
• đề xuất ngày điều trị và / hoặc tham vấn;
• chi tiết về các khoản phí liên quan đến việc điều trị;
• ngày được đề xuất nhập viện tại cơ sở y tế liên quan

Nếu việc điều trị được cung cấp bởi bệnh viện tư nhân hoặc bác sĩ tư nhân
(bao gồm cả một người hành nghề y tư nhân trong một bệnh viện công), văn bản xác nhận từ
bệnh viện / bác sĩ tư nhân, trên tiêu đề thư chính thức rằng:
• họ cam kết đối xử với người nộp đơn; và họ hài lòng với
thu xếp để thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc điều trị (bao gồm
chi phí tư vấn, điều trị và lưu trú tại bệnh viện); hoặc
• bệnh viện liên quan, bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
đã đồng ý cung cấp dịch vụ của họ miễn phí
Nếu việc điều trị được cung cấp bởi một bệnh viện / phòng khám công ở Úc, bằng văn bản xác nhận từ Cơ quan Y tế Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc có liên quan rằng:
• cơ quan có thẩm quyền cam kết điều trị cho người nộp đơn trong bệnh viện công đó; và
• không người Úc nào bị thiệt thòi
• cơ quan có thẩm quyền hài lòng với các thỏa thuận thanh toán mọi chi phí
liên quan đến việc điều trị (bao gồm phí tư vấn, điều trị và bệnh viện
chỗ ở).

Yêu cầu tài chính

Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn có đủ tiền để tự nuôi mình trong khi đang ở Úc và điều trị y tế.
Bạn cũng phải chứng minh rằng bạn đã sắp xếp cho:
• điều trị của bạn
• các chi phí khác liên quan đến thời gian bạn ở Úc
• chi phí của bất kỳ ai đi cùng bạn đến Úc (chi phí này bao gồm chi phí của người hiến tạng).
Bằng chứng về tình trạng tài chính, bao gồm:
• Bảng sao kê ngân hàng gần đây
• Bảng sao kê thẻ tín dụng gần đây hiển thị số dư khả dụng
• Thu nhập từ cho thuê bất động sản, cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư tạo thu nhập khác
• Bản sao có chứng thực của bất kỳ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nào (chẳng hạn như nhà và đất) mà bạn muốn chúng tôi xem xét khi đánh giá đơn xin thị thực của bạn

Nếu được một công ty tuyển dụng, vui lòng cung cấp:
• Chi tiết về việc làm bao gồm; chức vụ, mức lương, chi tiết liên hệ của chủ nhân hiện tại (địa chỉ, số điện thoại và tên liên lạc)
Nếu tự kinh doanh, vui lòng cung cấp:
• Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh và thuế thu nhập cá nhân / doanh nghiệp
báo cáo cho năm tài chính trước.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section

Lưu thay đổi