Hồ Sơ Thị Thực Quan Hệ Gia Đình Với Công Dân New Zealand (461)

Mục đích cơ bản của diện thị thực :

Cho phép một người không phải là công dân New Zealand đến sống ở Úc với một thành viên trong gia đình là công dân New Zealand và thỏa mã một trong hai điều kiện sau:
Đang có Thị thực Phân Loại Đặc Biệt (diện thị thực 444) và đang sống Úc, hoặc
Đủ điều kiện để có Thị thực Phân Loại Đặc Biệt (diện thị thực 444) và sẽ đến Úc sinh sống cùng quý vị.
Đây là một diện thị thực tạm thời có giá trị trong năm năm.Nếu quý vị cư trú tại Việt Nam, vui lòng tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ có sẵn bằng tiếng Anh để hỗ trợ quý vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Hồ sơ cần chuẩn bị :

 • 02 ảnh cỡ hộ chiếu gần đây (45 mm x 35 mm) ,những bức ảnh này chỉ nên chụp đầu và vai (70-80% khuôn mặt) In tên của người đó vào mặt sau của mỗi bức ảnh.
 • Bản sao có chứng thực Hộ chiếu hiện tại – Hộ chiếu cũ ( tất cả các trang có lịch sữ du lịch )
 • Nếu tên của bạn đã thay đổi hoặc tên của bất kỳ ai có trong đơn đăng ký của bạn đã thay đổi, bản sao có chứng thực bằng chứng về việc sang tên.
 • Bản sao có chứng thực Khai Sinh
 • Bản sao công chứng tất cả các trang trong Sổ hộ khẩu hiện tại
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn
 • Giấy chứng nhận độc thân
 • Bản sao có chứng thực của giấy chứng tử, giấy tờ ly hôn

Đối với ứng viên dưới 18 tuổi

Trường hợp cha mẹ không di cư hoặc người khác có quyền hợp pháp để xác định nơi con
có thể sống, vui lòng cung cấp:

 • Văn bản đồng ý cho đứa trẻ di cư đến Úc từ cha mẹ không di cư bằng cách sử dụng
 • mẫu có sẵn trên trang web của chúng tôi
 • Chữ ký của cha mẹ không di cư trên giấy chấp thuận phải được xác nhận bởi địa phương
 • cơ quan chức năng / công chứng nhà nước; và
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân của cha mẹ không di cư; và
 • Đối với con nuôi, vui lòng cung cấp Quyết định chính thức về việc công nhận con nuôi, bao gồm cả Biên bản Tiếp nhận và Giao nộp Con nuôi.
 • Nếu không thể có được sự đồng ý từ cha mẹ không di cư, bạn sẽ cần cung cấp Lệnh tòa tuyên bố rằng cha mẹ di cư có quyền giám hộ duy nhất và được phép chuyển con đến Châu Úc.
 • Tài liệu nhân vật
 • Cảnh sát kiểm tra tất cả những người có trong đơn xin thị thực từ 16 tuổi trở lên:
 • Kiểm tra Cảnh sát Quốc gia Úc cho bất kỳ ai đã chi tiêu tổng cộng tích lũy là 12 vài tháng trở lên ở Úc kể từ khi đủ 16 tuổi giấy chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà bất kỳ ai trong đơn đăng ký của bạn đã sử dụng tổng cộng lũy ​​kế từ 12 tháng trở lên trong 10 năm qua kể từ khi đủ 16 tuổi.
 • Điều này bao gồm quốc gia cư trú của người nộp đơn.
 • Quan trọng: Thông tin về (các) Giấy chứng nhận Cảnh sát được yêu cầu từ các quốc gia khác là được chỉ định tại liên kết này, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ loại Giấy chứng nhận Cảnh sát nào khác.
 • Đối với Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do Sở Tư pháp địa phương cấp là bắt buộc. Đối với Úc, Cần có Giấy chứng nhận Cảnh sát Quốc gia của Cảnh sát Liên bang Úc, Tiết lộ Toàn bộ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-re
 • Nếu bất kỳ ai trong đơn đăng ký đã phục vụ trong lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào: được chứng nhận bản sao hồ sơ nghĩa vụ quân sự hoặc giấy xuất ngũ.
 • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với công dân New Zealand
 • Bằng chứng rằng công dân New Zealand có hoặc đủ điều kiện để được cấp thị thực Loại Đặc biệt (hạng phụ


Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section